Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Czynniki wewnętrzne (Endogeniczne)

Hurtowa sprzedaż paliw Kielce
www.aronkielce.com.pl
Firma szkoleniowo-doradcza.
Solidność i wysoka jakość wykonywanych usług.
Zespół czynników wewnętrznych kształtujących zatrudnienie w przedsiębiorstwie handlowym obejmuje:

— organizację procesu sprzedaży i pracy załóg,

— wyposażenie w sprzęt i urządzenia ułatwiające lub zastępujące pracę ludzką,

— organizację dostaw towarów,

— system organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie,

— system odpowiedzialności materialnej pracowników,

— sposób stosowania bodźców materialnych i pozamaterialnych,

— adaptację pracowników i podnoszenie kwalifikacji,

— kształtowanie postaw zawodowych oparte na więzi środowiskowej.

W grupie tych czynników największy wpływ wywiera organizacja procesu sprzedaży. Duże znaczenie dla stosowania racjonalnej organizacji pracy mają nowoczesne metody sprzedaży, jak: samoobsługa, preselekcją, sprzedaż towarów na zamówienie i według wzorów oraz dostawy towarów do domów klientów. Formy sprzedaży zbliżające towary do nabywcy — w warunkach umożliwiających ich swobodny wybór — stają się czynnikiem zwiększenia efektywności sprzedaży w wyniku wykonania wielu czynności przez samych konsumentów.

Nieodzownym elementem racjonalnej organizacji pracy w placówkach operatywnych jest organizacja personelu o kwalifikacjach dostosowanych do wymogów branży, a liczebności i czasie pracy — do okresowych wahań w nurcie klientów. Podstawowym czynnikiem warunkującym zapewnienie takiej organizacji jest elastyczna struktura załogi, składającej się z pracowników zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy: pełnym i niepełnym — pracujących stale, sezonowo lub doraźnie.

Nie docenianym w naszych warunkach czynnikiem zwiększania efektów pracy w handlu jest wyposażenie placówek w sprzęt i urządzenia ułatwiające lub zastępujące pracę ludzką. Należy do nich zaliczyć oprócz urządzeń chłodniczych i kas rejestracyjnych również maszynki do krojenia wędlin i serów, wagi uchylne wykazujące ceny towarów, młynki do kawy, ekspresy do kawy, miksery, porcjomierze, prześwietlacze do jaj, wózki do transportu wewnętrznego, dźwigi w pomieszczeniach o dwu i więcej kondygnacjach, otwieracze do skrzynek, urządzenia do demonstrowania tkanin, dywanów, firanek, cerat itp.

Zapewnienie pełnej sprawności wyposażenia placówek wymaga stałej konserwacji lub nawet wymiany sprzętu i urządzeń, które w przypadkach długotrwałego uszkodzenia stają się elementem uciążliwości pracy i ograniczenia sprzedaży niektórych towarów.

Znaczny wpływ na przebieg procesu sprzedaży wywiera organizacja dostaw towarów. Wdrożenie właściwej organizacji dostaw w handlu powinno wyrazić się zmniejszeniem liczby dostaw, dostawą towarów poza godzinami otwarcia sklepów (m. in. w nocy) i dostawą w pojemnikach, eliminującą konieczność przyjmowania towarów w czasie otwarcia punktów, a zwłaszcza w godzinach nasilenia sprzedaży.

Czynnikiem sprzyjającym racjonalizacji zatrudnienia może być system organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Na przykład odciążenie sklepów lub zakładów od wielu czynności administracyjno-biurowych przez koncentrację tych czynności w komórkach nadbudowy przedsiębiorstwa może stanowić źródło wzrostu możliwości świadczenia usług i usprawnienia obsługi klientów. Korzystny wpływ na warunki pracy wywiera także prowadzona przez przedsiębiorstwo dla personelu i klientów informacja o czasie wprowadzenia do sprzedaży poszukiwanych towarów oraz miejscu ich sprzedaży.