Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Długofalowe skutki nowego systemu ekonomiczno-finansowego

Ogólnym skutkiem wprowadzenia nowego systemu zarządzania handlem jest ekonomizacja działań wszystkich jego ogniw oraz związany z tym zwiększony zakres uprawnień przedsiębiorstw. Znaczenie samodzielności ekonomicznej przedsiębiorstwa ściśle łączy się ze zniesieniem dotychczasowych barier limitów, wskaźników, norm oraz zastąpieniem ich zasadami działania ekonomicznego, które tworzą swoiste reguły gry ekonomicznej. Pozwalają one znacznie skuteczniej niż ingerencja jednostek nadrzędnych oddziaływać na efektywność gospodarowania, kształtować postęp organizacyjny i techniczny zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw, wpływać na poziom usług handlowych zgodnie z wyobrażeniami o nowoczesnych wzorcach usług oraz potrzebami społecznymi. Zarówno zasady tworzenia dochodu czystego, jak i zasady określania zadań premiowych, a także premiowania kierownictwa działają w sposób naprowadzający na najlepsze wykonywanie obowiązków i zadań ciążących na ogniwach i zespołach pracowniczych. Wprowadzają one „logiczny przymus ekonomiczny", w zakresie podejmowania inicjatywy handlowej, a także inicjatyw w zakresie doskonalenia bazy materialnej, najlepszego doboru ludzi do pracy, kształtowania zespołów pracowniczych na zasadzie maksymalnej efektywności itp. Istotne jest, że pole inicjatyw nie ogranicza się do ogniw kierowniczych, praktycznie każda placówka i stanowisko pracy w handlu detalicznym i hurtowym może być źródłem omawianych inicjatyw, każdy zaś pracownik może znaleźć ścisły związek i możliwość osobistego udziału w realizacji tych inicjatyw w przedsiębiorstwie, sklepie, magazynie, jednostce transportowej, w zakładzie gastronomicznym itp. W sumie prowadzi to do permanentnego doskonalenia systemu zarządzania handlem, w którym tzw. parametry ekonomiczne działają długofalowo i samoczynnie zgodnie z istotą ekonomizacji działań oraz oczekiwaniami społecznymi.

Skala przemian, jakie równolegle do wprowadzenia nowego systemu ekonomicznego powinny następować w dziedzinie zatrudnienia, nie ogranicza się do wymienionych związków i konieczności nowego kształtowania cech i postaw pracowników handlu. Pełne rozwinięcie możliwości, jakie stwarza nowy system finansowy, będą ujawniały coraz to nowe potrzeby w zakresie doskonalenia kadr pracowniczych. Proces ten nie może przebiegać samoczynnie, na zasadzie, że ludzie nauczą się nowych zasad gospodarowania i wykorzystają wszystkie możliwości, jakie te zasady stwarzają. Jedynie słuszną drogą jest intensywne doskonalenie wszystkich grup pracowników handlu w kierunku takiego przyswojenia przez nich nowych reguł ekonomicznych, aby zapewniło ono nową jakość kwalifikacji, zmianę postaw i nawyków związanych z dążeniem do maksymalnej ekonomizacji wszelkich działań i we wszystkich placówkach handlu uspołecznionego zgodnie z regułami gospodarki socjalistycznej.