Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Doskonalenie kontaktów z otoczeniem

Przemiany jakościowe w zawodach handlowych wymagają uwzględnienia ogromnego zapotrzebowania na doskonalenie kontaktów z otoczeniem, a zwłaszcza kontaktów z konsumentami.

Istota jakościowa tych kontaktów łączyła się zawsze z tzw. humanizacją usług handlowych. Polega ona na zawodowej życzliwości i dbałości o potrzeby konsumenta w czasie kontaktów usługowych. Życzliwość rozumiana jako cecha humanistyczna jest zawodowym obowiązkiem pracowników handlu. Wyrazem tej życzliwości jest wszechstronne zaspokojenie potrzeb na towary i usługi na podstawie poznania popytu, opracowanie programu informacyjno-reklamowego i organizacji sprzedaży.

W nowoczesnym handlu humanizacja usług rozciąga się na szeroki wachlarz działań przygotowawczych obejmujących: po znanie preferencji konsumentów w celu racjonalnej asortymentacji sklepu, ekspozycja towarów, przygotowanie informacji, a także organizacja świadczenia usług. W działaniach tych musi być zawarta dbałość o interesy konsumenta, dlatego że poprzedzają one realizację usług handlowych oraz dlatego że pomyślny przebieg tej realizacji uzależniony jest od humanistycznej postawy w okresie poprzedzającym przygotowanie sklepu do kontaktu z konsumentem. Kształtowanie postaw humanistycznych pracowników handlu zakłada kształtowanie umiejętności, które z czasem przerosną w nawyk, w zakresie ciągłego poznawania pobudek, motywów, zachowań konsumentów. W państwach, w których handel stoi na wysokim poziomie organizacyjno-technicznym, poznawanie motywów zachowań konsumenta odbywa się równolegle z odpowiednim kształtowaniem podstaw i pobudek racjonalnych zachowań. Częstym przypadkiem np. jest zapraszanie dzieci i młodzieży do obiektów handlowych, tworzenie atrakcyjnych programów tych wizyt w celu świadomego kształtowania różnorodnych kryteriów wyboru towaru, a także wstępnego zapoznania ze sposobami zachowania się nabywców w warunkach samoobsługowej lub preselekcyjnej podaży towarów.

Podkreśla się, że wielki wybór towarów dla osób nie przyzwyczajonych do samodzielności wyboru i nie posiadających ukształtowanych kryteriów wyboru może stwarzać wiele trudności obaw i przekonania o złym samopoczuciu w nowoczesnych warunkach, jakie oferuje współczesny handel. W kształtowaniu postaw nabywców aktywny udział bierze cały personel sklepu zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio powiązany z obsługą. Bez pośrednio — poprzez udzielanie informacji, wyjaśnień, udzielanie pomocy wahającym się nabywcom, zauważanie niezaradnych nabywców i służenie im pomocą itp. Pośrednio -— za pomocą przemyślanej ekspozycji towarów, odpowiedniego łączenia asortymentu, zapewnienia warunków swobodnego poruszania się i wyboru, ustalenia odpowiednich punktów przyciągania uwagi, opracowania atrakcyjnego programu informacyjnego itp.

W miarę normalizacji proporcji rynkowych i osiągania stanu pełnego zrównoważenia asortymentowego następować będzie przesunięcie uwagi kierownictwa placówek handlowych, i co za tym idzie — wymagań kwalifikacyjnych, z problematyki towarowej rynku na problematykę organizacji i doskonalenia usług.

Należy przyjąć, że kontakty towarowe będą ulegały samoczynnemu doskonaleniu w miarę „przybliżania" producentów do rynku, i poprzez wykorzystywanie sygnałów i informacji oraz obserwowanie zachowania się towarów na rynku z punktu widzenia akceptacji konsumenckich.