Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Formy elastycznego zatrudnienia według wykonywanej pracy

I. Zatrudnienie pracowników bezpośredniej sprzedaży. Obejmuje ono osoby o pełnych kwalifikacjach, jakie wymagane są do wykonywania funkcji sprzedawcy, informatora i kasjera. Dlatego przedsiębiorstwa najchętniej angażują byłych pracowników, którzy ze względów rodzinnych przerwali pracę, oraz kobiety prowadzące gospodarstwo domowe i studentów. W tym przypadku sprawdza się ich kwalifikacje i opinie; kandydatów zweryfikowanych włącza się do zespołu sprzedażowego, a w razie potrzeby obejmuje stosowanymi formami doskonalenia pracowników. Najczęściej wykorzystywaną formą angażowania pracowników do stałych punktów sprzedaży jest zatrudnienie stałe w niepełnym wymiarze czasu lub okresowe (na czas z góry określony) w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Do grupy zatrudnionych przy bezpośredniej obsłudze klientów należy zaliczyć również agenta, akwizytora oraz sprzedawcę w handlu obwoźnym i obnośnym, z którymi zawierane są odpowiednie umowy zlecenia.

II. Zatrudnienie pracowników pomocniczych sprzedaży. Grupa ta obejmuje osoby wykonujące takie czynności, jak: obserwacja sali (i klientów), uzupełnianie towarów na półkach, pakowanie zakupionych towarów, paczkowanie towarów sypkich i innych, nie przygotowanych odpowiednio do sprzedaży przez dostawców itp. W stosunku do osób spełniających takie czynności stawiane są niższe wymogi kwalifikacyjne, większej natomiast wagi nabiera cecha rzetelności. Przy angażowaniu pracowników w tym charakterze stosuje się zatrudnienie stałe w niepełnym wymiarze czasu lub okresowe w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

III. Zatrudnienie pracowników pomocniczych poza sprzedażą, Forma ta obejmuje personel pomocniczy w punktach sprzedaży, ich zapleczach i magazynach, gdzie wykonuje się czynności pakowania i przygotowania towarów do sprzedaży, przenoszenia i przewożenia towarów, sprzątania itp., oraz w usługach handlowych poza punktem sprzedaży, przede wszystkim przy roznoszeniu czy rozwożeniu zakupionych lub zamówionych towarów (mleko, pieczywo, nabiał, warzywa, ryby, kwiaty, opał, meble i inne). Do tego typu prac pomocniczych przedsiębiorstwa angażują, jeżeli zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie jest konieczne, w niepełnym wymiarze godzin oraz zawierają umowy na stałe wykonywanie czynności bez określenia czasu.

Formy elastycznego zatrudnienia są dość szeroko wykorzystywane w handlu krajów o wysokim poziomie obsługi konsumentów. Znaczny ich udział w strukturze zatrudnienia umożliwia optymalizację siły roboczej i racjonalne kształtowanie jej nakładów w stosunku do zapotrzebowania konsumentów na usługi handlowe.

Spośród omówionych form największe rozmiary osiąga zatrudnienie stałe w niepełnym wymiarze czasu pracy, stosowane z dużymi efektami w organizacji personelu stałych punktów sprzedaży.