Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Formy elastycznego zatrudnienia według wymiaru czasu pracy i okresu zaangażowania

I. Zatrudnienie stałe pracowników w niepełnym (różnym) wymiarze czasu pracy. W zależności od umowy przedsiębiorstwa z pracownikiem, czas zatrudnienia może odpowiadać wymiarowi: „1/2 etatu", „1/4 etatu", „1/3 etatu", „3/4 etatu" lub też dowolnej liczbie godzin dziennie czy tygodniowo, przy czym angażowani w tej formie mogą pracować w uzgodnionych godzinach i wybranych dniach tygodnia.

II. Zatrudnienie okresowe (sezonowe) w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Forma ta oznacza angażowanie na zamknięty okres, sezon (branżowy, przedświąteczny, szkolny, turystyczno-wczasowy itp.) lub na zastępstwo pracownika chorego czy korzystającego z urlopu.

III. Zatrudnienie dorywcze (doraźne) w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Forma ta wyraża się angażowaniem sił niewykwalifikowanych do prac pomocniczych, głównie fizycznych, oraz pomocy sklepowych w dniach o dużym napływie klientów zamiejscowych i turystów (w czasie jarmarków, imprez, obchodów itp.).

IV. Pośrednia forma elastycznego zatrudnienia — umowy zlecenia na prowadzenie punktu sprzedaży lub wykonanie określonych czynności zawierane z pojedynczymi osobami lub zespołem osób.

W działalności handlu detalicznego występują trzy rodzaje umów:

1. Umowa zlecenie na prowadzenie punktu sprzedaży (tzw. umowa agencyjna). W handlu polskim stosowane są:

— agencja prowizyjna — przy powiązaniu wynagrodzenia agenta z wielkością sprzedaży,

— agencja zryczałtowana, przy której agent, inkasując marże i ponosząc koszty prowadzenia punktu, odprowadza na rachunek przedsiębiorstwa umowną kwotę.

Umowa agencyjna nie określa wymiaru czasu godzin pracy agenta (ani członków jego rodziny czy zatrudnionych pracowników), ogranicza się jedynie do ustalenia godzin otwarcia stałego punktu sprzedaży lub miejsca sprzedaży dla punktu ruchomego (straganu, wózka, kiosku).

Umowy agencyjne stosowane są przede wszystkim w sklepach 1- i 2-osobowych oraz mniejszych zakładach gastronomicznych. Formą preferowaną jest agencja prowizyjna.

2. Umowa zlecenie na wykonywanie czynności sprzedaży nie określa czasu pracy (akwizytora, agenta), ustala natomiast stawki prowizji (często także minimum sprzedaży) dla artykułów oferowanych klientom w miejscu ich zamieszkania lub przebywania.

3. Umowa zlecenie na wykonanie czynności pomocniczych jest formą zatrudnienia na czas niezbędny do wykonania zleconych czynności, np. dostawa towarów do domu klienta, wykonanie jednorazowych czynności w punkcie sprzedaży (naprawa, mycie okien itd.).

Wszystkie trzy rodzaje umów, mimo pozostawienia wykonawcom swobody w kształtowaniu nakładów czasu pracy, zawierają odpowiednio ustawione bodźce płacowe (stawki prowizyjne, ryczałtowe i akordowe), skłaniające do sprawnego i szybkiego działania.

Wybór właściwych form zatrudnienia — stałego, okresowego, doraźnego czy umownego na czas wykonania czynności — i zakres ich zastosowania muszą uwzględniać charakter pracy, jaką będą wykonywać zaangażowani pracownicy.