Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Koncepcje koncentracyjne

Opierając się na pozytywnych doświadczeniach spółdzielczości spożywców, handel państwowy rozpoczął od 1969 r. stopniowe wprowadzanie koncepcji koncentracyjnych do swego aparatu. W zależności od stopnia przygotowania poszczególnych organizacji łączono wojewódzkie przedsiębiorstwa z odpowiednim segmentem branżowym miejskiego handlu detalicznego. W wyniku tego zabiegu powstały wojewódzkie przedsiębiorstwa hurtowo--detaliczne, prowadzące specjalistyczną sieć sklepów i magazynów o wyraźnie ukształtowanej strukturze branżowej i wydzielonym rejonie działania. Objęły one kompleksy asortymentowe odzieży, wyposażenia mieszkań i inne. Dla zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach pracowników nastąpiło zarówno formalne, jak i realne rozszerzenie celów działania oraz charakteru wykonywanych prac. Z istoty połączenia hurtu i detalu wynika niepodzielność celów rynkowych oraz zintegrowanie funkcji wykonywanych dotychczas przez dwie samodzielnie funkcjonujące jednostki organizacyjne. Nowe przedsiębiorstwa miały wspólny plan, wspólne środki oraz dążyły do osiągnięcia maksymalnie korzystnego wspólnego wyniku na rynku w zakresie obsługi, oraz wyniku finansowego. Dotychczasowa działalność hurtowa stanowiła — po dokonaniu rekonstrukcji — środek do realizacji zadań wyznaczanych przez rynek detaliczny. Dla całej grupy pracowników dawnego hurtu była to jakościowo nowa sytuacja. 'Wiązała się ona głównie ze zmianą wymagań kwalifikacyjnych. Pracownicy spełniający funkcje tylko pośredników między produkcją a detalem musieli wyrobić w sobie nowe postawy charakterystyczne dla pracowników handlu detalicznego, tzn. nabyć umiejętności dostosowania wszystkich swoich działań do potrzeb, reakcji i oczekiwań ostatecznego nabywcy. Należy podkreślić, że wieloletnie funkcjonowanie hurtu na zasadzie odrębności instytucjonalnej spowodowało szereg deformacji w postawach pracowników handlu hurtowego. Występowali oni najczęściej jako reprezentanci przemysłu wobec handlu detalicznego, co w warunkach niedoborów towarowych na rynku i dyktatu producenta musiało prowadzić do zacierania się usługowych cech hurtu wobec detalu.

Po dokonaniu rekonstrukcji handlu nie znikają oczywiście podstawowe funkcje hurtu w zakresie gromadzenia towarów, zaopatrzenia detalu, funkcje informacji, ale nabierają one nowych treści, są odformalizowane ze względu na ścisły związek ekonomiczny z ostatecznym realizatorem usług handlowych, tzn. siecią handlu detalicznego.