Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Nurt klientów jako wyznacznik rytmu pracy

Konsumenci — odbiorcy usług sieci detalicznej — dokonując zakupu towarów wywierają jednocześnie decydujący wpływ na intensywność pracy, stopień jej uciążliwości i poziom wydajności pracy. Dlatego niezbędna jest znajomość środowiska konsumenckiego i nurtu klientów obsługiwanych przez konkretne punkty sprzedaży.

Nurt konsumentów ukazują dane o wahaniach liczby klientów i transakcji w poszczególnych przedziałach czasowych. Podstawą uzyskania odpowiednich danych są wyniki reprezentatywnych badań i bezpośrednich obserwacji oraz oceny okresowych zmian liczby klientów i transakcji, zarejestrowanych na taśmach kontrolnych kas rejestracyjnych.

Zmiany w nurcie klientów w naszym handlu przedstawiono na wykresach 1, 2 i 3. Krzywe wyraźnie wskazują rozkład frekwencji i transakcji w godzinach sprzedaży i zbliżone tendencje zmian w różnych dniach.

Wyniki badań wskazują na zależność intensywności sprzedaży od asortymentu towarowego i lokalizacji punktów. Sklepy z artykułami żywnościowymi cechuje wysoka frekwencja klientów przy występowaniu dwóch szczytów zakupów: około 2-godzinny szczyt poranny w pierwszych godzinach sprzedaży i około 3-godzinny szczyt popołudniowy (15°°—18°°); w soboty wysoka w ciągu całego dnia intensywność sprzedaży wzrasta w godzinach 13°°—18°°. W sklepach z artykułami przemysłowymi frekwencja klientów jest niższa i w większości przypadków występuje jeden szczyt popołudniowy — 3—4 godzinny (15°°—18°°); szczyt sobotni rozpoczyna się wcześniej i trwa dłużej — analogicznie jak w punktach z artykułami żywnościowymi.

Zmiany występujące w nurcie klientów w poszczególnych dniach tygodnia nasilają się w różnych godzinach dnia, przy czym rozpiętość liczby transakcji zawieranych w godzinach szczytów i poza szczytami wzrasta 2-3-krotnie, a nawet w indywidualnych punktach 5-krotnie. Popyt wzmaga się również w dniach wypłat, przed wolnymi sobotami, w okresach przedświątecznych i w sezonie branżowym.