Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Oddziaływanie na konsumenta

Drugim kierunkiem oddziaływania handlu oraz roli pracowników w nim zatrudnionych jest oddziaływanie na konsumenta. Problem polega na tym, że wraz ze wzrostem i doskonaleniem produkcji na cele rynkowe powiększa się wielkość podaży towarów. Obok podaży towarów mających utrwaloną pozycję na rynku pojawiają się wielkie grupy towarów, na które popyt nie jest ukształtowany. Wymaga to zespołu działań kształtujących nowy popyt zgodnie z prawami rozwoju konsumpcji w społeczeństwie socjalistycznym. Oddziaływanie na konsumenta w pożądanych kierunkach jest ważnym elementem długofalowo przydatnych kwalifikacji pracowników handlu. Kształtowanie popytu przyczynią się bezpośrednio do przemian w konsumpcji, a także do lepszego wykorzystania zaangażowanych w handlu środków usługo twórczych, tzn. sieci handlowej i jej wyposażenia oraz towarów.