Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Oddziaływanie warunków pracy na obciążenie pracowników

Zależność wysiłku fizycznego i napięcia psychicznego pracowników sieci detalicznej była przedmiotem badań przeprowadzonych przez Instytut Handlu Wewnętrznego w latach 1972—1973. Badaniami objęto 1125 osób zatrudnionych w 174 punktach sprzedaży (sklepy i stoiska domów towarowych i handlowych) 5 branż: ogólnospożywczej, warzywniczo-owocarskiej, chemii gospodarczej (mydlarsko-farbiarskie i perfumeryjno-drogeryjne), artykułów gospodarstwa domowego i odzieżowej.

Ze szczegółowej charakterystyki obciążenia personelu w okresach szczytów i poza szczytami, ujętej w „zestawach wymiernych i niewymiernych elementów obciążenia pracowników punktów sprzedaży"69, wybrano zasadnicze elementy, na podstawie których skonkretyzowano wnioski świadczące o stopniu oddziaływania warunków pracy na obciążenie sprzedawców.

Analiza czasu przypadającego na obsługę jednego klienta jako swoistej miary obciążenia oraz czasu przypadającego na dokonanie jednej transakcji jako miary efektu prowadzi do jednoznacznego wniosku, że obecnie okres ten jest niewystarczający i że dalsze zmniejszanie się czasu obsługi w godzinach szczytów powoduje spadek liczby transakcji. Aktywna sprzedaż wymaga bowiem przeznaczenia określonego w konkretnych warunkach branżowych minimum czasu obsługi klienta. Wyniki badań przemawiają za koniecznością zwiększenia przypadającego obecnie,minimum czasowego, a w konsekwencji zmniejszenia obciążenia pracowników.

Na rozmiary obciążenia fizycznego pracowników wskazują dane o tonażu sprzedawanych towarów, a więc przenoszonych (przemieszczanych) przez personel sklepów. Ocenę taką przeprowadzono w sklepach dwóch najbardziej pracochłonnych branż: ogólnospożywczej i warzywniczo-owocarskiej.

Analiza wyników badań wykazała, że większy wpływ na obciążenie pracowników wywiera zespół czynników wspólnych dla wszystkich branż niż ściśle związanych z konkretną branżą.

Wyraźnie występuje dominujący wpływ lokalizacji, stanu zaopatrzenia i stopnia elastyczności zatrudnienia. Układ taki jest następstwem bardzo zróżnicowanej i nie odpowiadającej wymogom nowoczesnego handlu bazy materialnej, nie dość jeszcze sprawnej organizacji zaopatrzenia oraz małej elastyczności zatrudnienia.