Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Podstawy wdrażania rachunku ekonomicznego zatrudnienia w handlu

Niejednokrotnie można się spotkać z poglądem o niemożliwości stosowania rachunku ekonomicznego zatrudnienia. Argumentem koronnym jest trudność ujęcia względów społecznych, tzn. warunków demograficznych oraz zasady pełnego zatrudnienia. W trakcie rozważań nad tą problematyką Z. Łaski doszedł do wniosku, że właśnie „w gospodarce socjalistycznej operującej globalnym rachunkiem ekonomicznym i dysponującej środkami wprowadzania w życie decyzji z tego rachunku wynikających — istnieje nie spotykana dotąd możliwość optymalizacji zatrudnienia, które może być jednocześnie zatrudnieniem pełnym".

Stosowanie rachunku ekonomicznego nie wyklucza weryfikowania jego wyników względami społecznymi czy też względami specyfiki branżowej. Jednak rachunek ekonomiczny powinien być narzędziem podstawowym. Narzędziem stosowanym na wszystkich szczeblach struktury gospodarczej. W tym celu warto zastanowić się, w jakiej formie powinien być on stosowany w procesie podejmowania decyzji o wielkości i jakości zatrudnienia, a także jakie warunki są niezbędne do powstania rzeczywistej potrzeby korzystania z rachunku ekonomicznego.

Rozważania przeprowadzone zostaną w nawiązaniu do dwu-szczeblowego systemu gospodarki planowej, tzn. szczebla centralnych organów gospodarczych (dyspozytora) oraz szczebla przedsiębiorstwa (wykonawcy).