Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Pozyskiwanie pracowników

W procesie pozyskiwania pracowników wyróżnić można fazę określania zapotrzebowania oraz fazę tzw. „doboru kadr". W gospodarce planowej szczególnie duże znaczenie ma faza społecznie racjonalnego określenia potrzeb przedsiębiorstw. Można zaryzykować twierdzenie, że od poprawności zasad określania potrzeb oraz zakresu i form społeczno-ekonomicznej ich weryfikacji przez centralne organa gospodarcze zależy w dużej mierze racjonalność całego procesu dysponowania pracownikami w przedsiębiorstwach. Ze względu na dosyć szerokie naświetlenie problematyki doboru kadr w dostępnej literaturze, w podjętej analizie zasygnalizowane zostaną jedynie te elementy, które faktycznie występowały w procesie pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwach objętych badaniami.