Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Przemiany w warunkach funkcjonowania rynku

Przemiany w warunkach funkcjonowania rynku i jednostek handlowych wymagają sprecyzowania współczesnych wzorców pracownika handlu, a zwłaszcza sprzedawcy. Mogą one być łączone z próbami podejmowanymi w ramach współzawodnictwa, a zwłaszcza współzawodnictwa o handlowy znak jakości, realizacji zakładowych programów humanizacji pracy, podnoszenia kwalifikacji załóg itp. Jest to jednak zaledwie pierwszy krok i drobne ogniwo szerszych procesów, które muszą nastąpić zgodnie z socjalistycznym charakterem stosunków pracy w handlu.

Realizacja usług handlowych stanowi bowiem tylko fragment obowiązków sprzedawcy. Trzeba przypomnieć, że niezależnie od statusu formalnego, podstawowa grupa pracowników handlu, tzn. sprzedawcy, kierownicy sklepów, magazynierzy, to pracownicy wykonujący pracę fizyczną, pracujący w trudnych warunkach technicznych, jednocześnie obarczeni funkcjami o charakterze społeczno-politycznym. Traktowani oni są jako przedstawiciele gospodarki, którzy nie tylko powinni umieć prezentować to, co gospodarka ma do zaoferowania konsumentowi, ale także wytłumaczyć nabywcy, dlaczego nie wszystkie potrzeby są i mogą być zaspokojone. Pracownik handlu w takich sytuacjach przyjmuje na siebie funkcje wyjaśniające, a niekiedy również funkcje propagandowe konieczne do rozładowania napięć, jakie mogą wyniknąć z zetknięcia się konsumenta ze sklepem.

Dość powszechny pogląd o lekkiej pracy w handlu nie znajduje żadnego odbicia w rzeczywistości. Jest to praca pełna napięć psychicznych i ciężka fizycznie. Rzadko np. uświadamiany jest fakt, że pracownik sklepu, zatrudniony w branży spożywczej, tekstylnej, odzieżowej, gospodarstwa domowego i innych, wykonuje w ciągu dnia czynności i wydatkuje w związku z tym energię w rozmiarze podobnym do robotnika obsługującego maszynę w fabryce lub wykonującego proste czynności montażowe. Ponadto utrzymuje on w ciągu dnia kontakt z setkami nabywców przychodzących w określonych nastrojach, śpieszących się, zdenerwowanych, wymagających, często z pretensjami, ze skłonnością do agresywnego zachowania itp. Stwarza to sytuację określonych napięć psychicznych, wymaga ogromnej odporności, opanowania, taktu i kultury. Wydaje się, że oprócz potrzeby formowania nowych wzorców pracownika handlu dostosowanych do masowych kontaktów i znacznego utechnicznienia procesów obsługi (w nowych formach sprzedaży) konieczny jest równoległy proces szerokiej edukacji konsumentów, pozwalającej na osiągnięcie stanu zrozumienia, życzliwości i kultury „po obu stronach" lady.