Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wentyl bezpieczeństwa na rynku pracy

Piątą grupę przyczyn, nie bez wpływu na gospodarowanie pracą ludzką w handlu, jest traktowanie tej sfery gospodarki w przeszłości jako swoistego wentyla bezpieczeństwa na rynku pracy. Stwarzało to sytuację ciągłego przechodzenia do handlu pracowników z innych działów gospodarki w miarę rzeczywistego lub pozornego nadmiaru rąk do pracy. Sytuacja taka powodowała zahamowanie postępu techniczno-organizacyjnego handlu, a także utrwalała opinię, że w handlu może pracować każdy niezależnie .od swoich kwalifikacji, predyspozycji i postawy. Długotrwałość tej polityki spowodowała wiele szkód w gospodarce kadrowej, a także wypaczeń w opinii społecznej dotyczącej ludzi zatrudnionych w handlu. W połączeniu ze stereotypami wyobrażeń o roli pracownika w handlu przyczyniało się to do utrwalania niskiej pozycji zawodowej pracowników handlu w porównaniu z innymi zawodami.

Sytuacja ostatnich lat uległa dość radykalnej zmianie i wiąże się bezpośrednio z ograniczoną dostępnością siły roboczej na rynku pracy. Wzrost zadań wytwórczych w gospodarce pochłania nowe ręce do pracy, kurczą się więc możliwości wzrostu zatrudnienia w handlu. Jednocześnie zasada proporcjonalnego rozwoju naszej gospodarki wyznaczyła dla całej sfery usług poważny wzrost zadań, stąd konieczność znacznego wzrostu zatrudnienia w handlu. Tymczasem okres obfitości wolnej siły roboczej na rynku pracy, skłonnej podjąć pracę w handlu, należy uznać za miniony. Konkurencyjność działów produkcji w stosunku do handlu jest utrwalonym faktem i powoduje dodatkowe trudności pomniejszające skłonność do podejmowania pracy w handlu. Dla gospodarowania zasobami pracy w handlu jest to nowa sytuacja i nowy zespół uwarunkowań, które wymagają szczególnej uwagi i przemyślanych koncepcji pozyskiwania i stabilizacji pracowników w handlu. Wydaje się, że problem musi być kształtowany równolegle wieloma torami. Dotyczą one istotnych przemian w warunkach pracy handlu, obejmujących zarówno warunki świadczenia usług handlowych, jak i warunki socjalne, a także warunki płacowe, kształtowanie obiektywnych i sprawiedliwych opinii społecznych itp.