Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wykorzystywanie zasobów pracy

O wielkości, a częściowo i jakości zasobów czynnika ludzkiego decyduje gospodarka zatrudnienia i funduszu płac.

Jakość tych zasobów zależy również od tzw. „gospodarki kadrowej" (lub też „gospodarki personalnej"). Ważnym elementem decydującym o produktywności jest gospodarka czasem pracy. Oprócz tego wyróżnić należy dążność do świadomej regulacji tempa zmian wielkości i struktury zatrudnienia. Działanie przedsiębiorstwa w tym zakresie określić można mianem „kształtowania stabilności zasobów czynnika ludzkiego". W nawiązaniu do tak sprecyzowanych elementów składowych procesu wykorzystywania zasobów pracy w organizacjach gospodarczych zaprezentowana zostanie analiza oparta głównie na materiale empirycznym w badanych przedsiębiorstwach.