Ankieta
Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.A A A

Wyniki badań wydatku energetycznego pracowników sprzedaży

Obciążenie fizyczne (uciążliwość pracy) w procesie sprzedaży było, jak już wspomniano, przedmiotem badań Zakładu Usługowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w sześciu warszawskich sklepach „Społem" WSS (4 spożywcze — 1 ze stoiskiem warzywniczo-owocarskim, 1 z artykułami chemii gospodarczej i 1 z artykułami gospodarstwa domowego).

Uciążliwość pracy fizycznej mierzona wydatkiem energetycznym organizmu ludzkiego została oceniona na podstawie:

— zmian częstotliwości skurczów serca w czasie pracy przy wykonywaniu typowych czynności roboczych;

— pomiarów siły mięśniowej oraz wytrzymałości przed i po zakończeniu pracy (ocena zmęczenia układu mięśniowego).

Wyniki badań określiły sumaryczny wydatek energetyczny pracownika w ciągu zmiany roboczej w sklepie na około 1200 Kcal efektywnych (roboczy wydatek energetyczny). Uwzględniając podstawową przemianę materii i wydatek energetyczny związany z aktywnością życiową w pozostałych godzinach doby (dolicza się 2000 Kcal), ustalono całkowity wydatek energetyczny sprzedawcy w wysokości około 3200 Kcal. Wydatek energii w takim wymiarze zarejestrowano u sztygara, spawacza, traktorzysty, garncarza i cukiernika.

Zespół badawczy stwierdził, że na uciążliwość pracy w sklepie składają się 3 elementy wysiłku fizycznego:

— obciążenie pracą fizyczną dynamiczną (dźwiganie, układanie towaru na półkach i obsługa klientów w godzinach szczytów);

— obciążenie statyczne (pozycja stojąca);

— udział ruchów monotypowych (wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów).

Należy podkreślić, że pomiary wysiłku fizycznego nie określają tzw. obciążenia socjalnego typu napięć emocjonalnych powodowanych czynnościami związanymi z obsługą klientów (wzmożona uwaga, kolejki, reklamacje, konflikty itp.)

Dodatkowe obciążenie zespołów sprzedażowych stanowią:

— praca zmianowa, której następstwem jest częstsze występowanie przypadków choroby wrzodowej oraz zaburzeń typu nerwicowego ;

— niekorzystne warunki środowiska pracy (nie odpowiadające wymaganiom fizjologii i higieny pracy).

Typowe dla pracy sprzedawców rodzaje obciążeń są przyczyną wielu zmian chorobowych: układu krążenia, oddechowego, kost-no-stawowego i obwodowego układu nerwowego.

Wyniki przedstawionych badań potwierdzają również tezę, że obciążenie pracownika sprzedaży zależy nie od branży sklepu, ale od wykonywanych czynności i warunków pracy.

Wysokie przeciętne obciążenie fizyczne i psychiczne zatrudnionych w sieci detalicznej jest jednym z podstawowych źródeł niezadowolenia z pracy w handlu znacznej części pracowników, zwłaszcza młodych, oraz istotną przyczyną dużej fluktuacji kadr.