Recepta online a recepta papierowa - podobieństwa i różnice - dwop.pl

Recepta online została 8 stycznia 2020 roku wprowadzona obowiązkowo na terenie całej Polski. Powoli wypiera papierowe recepty nie tylko z obiegu, ale i z naszej świadomości. Jakie możemy wysnuć na jej temat po tym czasie wnioski? Jakie widzimy wspólne, a jakie odrębne cechy w stosunku do papierowej recepty? I w końcu – którą należy ocenić jako tę lepszą? 

Recepta online a tracyjna – punkty wspólne 

Recepta online funkcjonuje pod różnymi nazwami – e-recepta, recepta elektroniczna, recepta internetowa. Wszystkie dość dobrze oddają jej charakter. Ma ona formę zapisu w systemie teleinformatycznym. Jest elektronicznym odpowiednikiem recepty papierowej. Można więc przyjąć, że główne cechy dzisiejszych, nowoczesnych recept pozostają w stosunku do starych niezmienne. Nadal receptę ma prawo wystawić tylko lekarz z prawem wykonywania zawodu. Musi on znać dane Pacjenta, w tym jego numer PESEL. Recepta jest wypisywana na określoną ilość opakowań leków i pozostaje dokumentem imiennym. Recepta online ma też taką samą „moc” jak papierowa. Pozwala wykupić w aptece przepisane leki. Farmaceuta nie może odmówić wydania leków z tego powodu, że pacjent posługuje się kodem, a nie kartką papieru. Wydaje się jednak, że na tym podobieństwa się kończą. Przyjrzymy się więc teraz różnicom między „starą” a „nową” wersją” recepty.

Recepta online a recepta papierowa - podobieństwa i różnice - dwop.pl

Recepta online a papierowa – najważniejsze różnice

Recepta wcześniej kojarzyła się z otrzymywaną od lekarza karteczką. Pierwotnie była wypisywana ręcznie, później drukowana na drukarce. Teraz jednak fizyczna forma recepty nie istnieje. Mamy za to zapis komputerowy, który przypisany jest do naszego Internetowego Konta Pacjenta. Aby go zrealizować, musimy podać w aptece nasz numer PESEL oraz otrzymany SMS-em lub mailem 4-cyfrowy kod. Istnieje również możliwość po prostu pokazania do zeskanowania kodu QR. Recepty lekarz de facto nie wypisuje ręcznie, nie trzeba więc jej odbierać osobiście w gabinecie ani w rejestracji. Wystarczy odbyć teleporadę. Można też skorzystać z przychodni działających w formie wyłącznie zdalnej.

Recepta online a recepta papierowa - podobieństwa i różnice - dwop.pl

Która wersja recepty jest korzystniejsza dla pacjentów?

Recepta online to dziś według polskiego prawa jedyna dopuszczalna wersja recepty. Wydaje się jednak, że pacjenci nie tęsknią za czasami, gdy używało się papierowych druczków. Wersja elektroniczna jest wygodna, nie można jej zgubić i nie trzeba za każdym razem umawiać się na wizytę u lekarza. Warto dodać, że powstanie przychodni online dodatkowo ułatwiło życie wszystkim pacjentom i sprawiło, że korzystanie z usług opieki zdrowotnej stało się prostsze i przyjemniejsze.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *