Stan surowy to jeden z najważniejszych etapów budowy domu. Postępy w jego trakcie są bowiem najbardziej zauważalne nawet dla laika. Co obejmuje stan surowy, jaką fazę budowy w ten sposób określamy i jak wygląda budynek na tym etapie? Sprawdź informacje z naszego poradnika.

Stan surowy – ważny etap budowy wymarzonego lokum

Stan surowy, podobnie jak stan deweloperski, to powszechnie znane, jednak potoczne określenie. Oznacza to, że choć branża budowlana chętnie się nim posługuje, a nawet można wyznaczyć pewne ramy takiego etapu, do tej pory nie doczekał się on definicji w żadnym akcie prawnym. Ogólnie rzecz biorąc, budowla w stanie surowym ma już dach, nie została jednak jeszcze wykończona. Jest to więc etap pomiędzy stanem zerowym, a pracami wykończeniowymi. W czasie doprowadzania budowy do stanu surowego dom zyskuje konstrukcję nośną i stropy, a także drzwi zewnętrzne i pokrycie dachowe. Co ważne, wymieniając etapy budowy domu, zawsze wyróżnia się dwa podetapy stanu surowego:

 • Stan surowy otwarty
 • Stan surowy zamknięty

W dalszej części artykułu wyjaśnimy, jakie prace zostaną wykonane podczas każdego z nich.

Stan surowy otwarty – jak wygląda budynek?

Podczas pierwszego etapu , jakim jest tzw. stan zero, prace zostaną zakończone na poziomie płyty parteru. Dopiero podczas kolejnych miesięcy i faz budynek znacznie wznosić się ponad ten poziom, a więc zyska ściany zewnętrzne i wewnętrzne, i zacznie przypominać ostateczną budowlę, którą ma się stać. Przyjmuje się, że na wszystkie czynności, które obejmuje ten etap budowy domu, potrzeba od 2 do 3 miesięcy. Prace, które zostają wtedy wykonane, to:

 • Wymurowanie ścian (nośnych i działowych)
 • Wymurowanie kominów
 • Wykonanie stropów
 • Wykonanie schodów żelbetowych
 • Zrobienie więźby dachowej
 • Ułożenie pokrycia dachowego
 • Obróbka dachu oraz orynnowanie

Jeżeli sytuacja losowa wymaga, by budowa domu Szczecin została przerwana na tym etapie, drzwi i okna zabezpiecza się deskami lub folią. Zakres prac, które zaliczają się do stanu surowego otwartego, warto już na wstępie określić w umowie, aby uniknąć późniejszych konfliktów na linii inwestor-wykonawca.

Stan surowy zamknięty – co takiego obejmuje?

Dla laika odróżnienie stanu surowego otwartego od zamkniętego może być trudne, jednak warto zdobyć tę wiedzę jeszcze przed rozpoczęciem budowy własnego domu. Budynek w stanie surowym zamkniętym będzie mieć konstrukcję nośną i stropy, i choć wciąż nie zostanie w żaden sposób wykończony, będzie już dobrze zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Stan surowy zamknięty to tak naprawdę ostatni etap prac przed wykończeniem (za wyjątkiem stanu deweloperskiego, choć pojęcie to nie dotyczy inwestorów indywidualnych). Prace, które ten etap obejmuje, to:

 • Wykonanie posadzki
 • Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej
 • Położenie tynków wewnętrznych
 • Budowa docelowego ogrodzenia
 • Docieplenie elewacji
 • Montaż bramy garażowej
 • Montaż parapetów zewnętrznych
 • Montaż balustrad
 • Montaż drzwi wejściowych

Jeżeli budynek można fizycznie zamknąć, etap stanu surowego zamkniętego uważa się za zakończony. Stan surowy jest więc zdecydowanie ważnym etapem budowy domu, którego jakość wykonania ma kluczowe znaczenie w późniejszym okresie użytkowania bud

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *